Forum Dialogu

Forum Dialogu

Grupa młodzieży z kl.Ib oraz IIa,b naszego LO pod kierunkiem p. wicedyrektor Doroty Brylskiej- Ziółtkowskiej uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego projektu Forum Dialogu- największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim. W podziękowaniu za stworzenie gry miejskiej ukazującej historię pewnej rodziny

Skip to content