Zebrania z rodzicami godzina 17.00 – 18.00

Konsultacje z rodzicami: godzina 18.00 – 19.00

Lp. Data Uwagi
1 01 września 2020 Zebrania klas 0,1,4 SP; 1,3 LO
2 03 września 2020 Zebrania online klasy 2,3,5,6,7,8 SP

2 LO

3 17 listopada 2020 Zebrania SP 0 – 3
4 19 listopada 2020 Zebrania / konsultacje LO + SP 4 – 8
5 17 grudnia 2020 konsultacje SP 4 – 8 + LO
6 26 stycznia 2021 Zebrania SP 0-3
7 28 stycznia 2021 Zebrania  4-8 SP, LO
8 23 marca 2021 Zebrania SP 0-3
9 25 marca 2021 Zebrania/konsultacje SP 4-8 / LO
10 18 maja 2021 Zebrania SP 0-3
11 20 maja 2021 Konsultacje/zebrania SP4-8, LO1,2