Plan pracy szkoły 2020_21

Kalendarz wydarzeń

Określenie działań szkoły / dni wolne / święta Termin Uwagi
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2020
Diagnoza klas wrzesień 2020
Narodowe Czytanie 05 września 2020
Integracja klas I 07 września 2020 Porzecze
Zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021r.
i komunikatem o dostosowaniach
do 28 września 2020
Europejski Dzień Języków Obcych 28 września 2020
Przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (sekcja 3.3.) do 30 września 2020
Wybory SU i opiekuna SU wrzesień / październik 2020
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wszystkich Świętych 01 listopada 2020
Narodowe Święto Niepodległości – udział młodzieży i wychowawców szkoły w „Gdyńskiej Paradzie Niepodległości”. 11 listopada 2020
Próbna matura 26-30.10.2020 wewn.

26-30.10 wewnętrzna

24-27.11 Operon

7-11.01 Nowa Era

Oceny proponowane 3 LO 17 listopada 2020
Oceny proponowane 1, 2 LO 16 grudnia 2020
Szkolne obchody 50. rocznicy „Wydarzeń Grudniowych” w Gdyni (grudzień 1970); 17 grudnia 2020
Koniec I sem. 3 LO

Dzień świąteczny

22 grudnia 2020 .
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 –

03 stycznia 2021

Święto Trzech Króli 06 stycznia 2021
Studniówka, połowinki styczeń 2021 – odwołane
Wystawienie ocen 1, 2 LO 10 lutego 2021
Koniec I sem. 1, 2 LO 12 lutego 2021
Dzień otwarty LO kwiecień2021
przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (sekcja 3.3.) do 7 lutego 2021 Klasy IIILO
przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań (pkt 3.9.19.) do 15 lutego 2021
przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie (pkt 3.6.8. i 3.6.9.) do 20 kwietnia 2021
Oceny proponowane 3 LO 25 marca 2020
Wystawienie ocen końcowych klasy 3 LO 21 kwietnia 2021
Zakończenie roku szkolnego klas 3 LO 30 kwietnia 2021

Matura – przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w terminie głównym.

04 maja 2021- język polski                                   05 maja 2021- matematyka                       06 maja 2021- język angielski

7- 20 maja 2021

Klasy III LO
Wystawienie ocen proponowanych SP, 1, 2 LO 14 maja 2021
Tydzień projektów maj 2021
Dzień Dziecka 01 czerwca 2021
Boże Ciało 03 czerwca 2021
Wystawienie ocen końcowych klasy 1,2 16 czerwca 2021
Tydzień projektów 21-24 czerwca 2021 Listopad 2020
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń 5 lipca 2021
zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (pkt 3.8.2.) do 12 lipca 2021
przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021
przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 23– 24 sierpnia 2021
Skip to content