Kalendarz roku szkolnego jako część Planu pracy szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

15 października 2018 – szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej – lekcje w tym dniu kończą się o godzinie 12.30

12 października 2018 – dzień wolny od zajęć odpracowywany 10 listopada 2018r.

1 i 2 listopada 2018 – dni wolne

10 listopada 2018 – 90. Urodziny Szkoły

4 – 5 – 6  grudnia 2018 – próbny egzamin gimnazjalny

styczeń 2018 – Połowinki klas drugich liceum

23 – 31 grudnia  2018 – zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019 – dzień wolny

31 stycznia 2019 – koniec I semestru

11 – 24 lutego 2019 – ferie zimowe

10-12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalny, uczniowie liceum na zajęciach zorganizowanych poza szkołą

15-17 kwietnia 2019 – rekolekcje (po kilku pierwszych lekcjach)

16 kwietnia 2019 – dzień informacyjny 17 LO w Gdyni

18-23 kwietnia 2019  – przerwa świąteczna

1 – 2maja 2019 – dni wolne od zajęć

3 maja 2019 – Święto Konstytucji 3-go Maja

8-9-10 maja 2019 – próbna matura klas drugich

19 czerwca 2019 – Gala Klas Trzecich w Teatrze Muzycznym

20 czerwca 2019 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

21 czerwca 2018 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Zebrania i konsultacje (wtorki)

6 września 2018 – spotkanie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych

13 września 2018 – spotkanie z Rodzicami Uczniów klas gimnazjalnych oraz drugich licealnych

20 listopada 2018 – zebrania z Rodzicami i konsultacje

11 grudnia 2018 – konsultacje

22 stycznia 2019 – zebranie z Rodzicami i konsultacje

26 marca 2019 – zebrania z Rodzicami i konsultacje

21 maja 2019 – zebrania z Rodzicami i konsultacje

 

Posiedzenia rady pedagogicznej

28 sierpnia 2018 r. – rada klasyfikacyjno – organizacyjna

29 sierpnia 2018 – rada szkoleniowa – metody aktywizujące, nowe technologie w edukacji

13 września 2018r. – rada opiniująca

grudzień 2018r. – rada szkoleniowa

22 stycznia 2019r. – (plan B) – rada analityczno-klasyfikacyjna

marzec 2019r. – rada szkoleniowa (egzaminy)

kwiecień 2019r. – rada opiniująca arkusz organizacyjny

11 czerwca 2019r. – (plan B) – rada analityczno-klasyfikacyjna

25 czerwca 2019r. – rada podsumowująca

Posiedzenia rady pedagogicznej mogą być zwoływane dodatkowo w razie potrzeb.