Projekt eTwinning “Fiktive Familie”

Wiosną tego roku grupa uczniów z klasy 1b realizowała projekt eTwinning “Fiktive Familie”. Działania trwały 4 miesiące, obejmowały wspólną pracę nad słownictwem, zagadnieniami, grami i materiałami online. Celem było zachęcenie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, poznanie nowych narzędzi do nauki, poszerzenie kręgu znajomych o uczniów z innych szkół. W trakcie projektu powstało wiele materiałów, uczniowie spotykali się ze sobą online. Działania zakończyły się ewaluacją, wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie, otzrymaliśmy ODZNAKĘ JAKOŚCI eTWINNING!

17 LO Gdynia
Skip to content