Projekt eTwinning w 1b

Klasa 1 b w ramach projektu e-twinning  „ Our culture is our identity’’ spotkała się dzisiaj z partnerami projektu z Turcji.

Była to okazja do zapoznania się w rozmowie z tureckimi rówieśnikami z ich kulturą, tradycjami, historią i geografią.

Nasi partnerzy opowiedzieli nam o swoim rodzinnym mieście i kuchni.

Był również czas na zadawanie pytań i rozmowę o naszych szkołach.

W przyszłym tygodniu spotkamy się ponownie aby opowiedzieć tureckim rówieśnikom o Gdyni i Polsce oraz  zagrać wspólnie w Kahoot.

17 LO Gdynia
Skip to content