Międzynarodowa strona Erasmus+  https://erasmusvision.wordpress.com/

Dni Erasmusa

W ostatnim tygodniu 12 i 15 października w nasza szkoła celebrowała dni Erasmusa – fantastycznego programu rozwijającego edukację. 13 października nasi nauczyciele prowadzący Erasmus’a w szkole p. Małgorzata Lesisz, Anna Leszczyńska i Izabella Niklewska podzieliły się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w Polsce na Konferencji „Programy Erasmus+/Power szansą dla każdego nauczyciela”.
15 października pojawiły się w szkole między innymi dzięki Wam drodzy uczniowie i dzięki p. Małgorzacie Lesisz, Annie Leszczyńskiej, Izabelli Niklewskiej i Agnieszce Szwarc fantastyczne plakaty opowiadające o programie Erasmus+ w ogóle, ale też o tym, który ma miejsce w naszej szkole „Nature, Traditions and Identity in Youth’ Visions”. Część z Was mogła się dowiedzieć na spotkaniu on-line z doktorantką ASP jakie możliwości daje Wam Erasmus w dalszej edukacji, czyli na studiach.
Cały czas możecie oglądać plakaty, zagrać w grę – bowiem konkurs już się skończył i zajrzeć na stronę międzynarodowego bloga związanego ze szkolnym Erasmusem, żeby sprawdzić co się do tej pory wydarzyło we wszystkich krajach partnerskich. Śledźcie też stronę szkolną, bo z niej dowiedzieć się możecie o najnowszych zdarzeniach.

Konkurs na projekt „Ginące zawody” – podsumowanie

Konkurs na projekt „Ginące zawody” odbył się w ramach zajęć WOS i historii. W konkursie nie było ograniczeń do zawodów artystycznych stąd powstała niezwykła różnorodność prezentacji i duży zasób informacji. Prezentacje były tak różnorodne i ciekawe, że Jury w osobach p. Marzenny Jurek-Turskiej i Anny Leszczyńskiej, postanowiło wybrać trzy wygrywające prace na jednym poziome I miejsca.

Zwyciężyli następujący uczniowie:

Urszula Nazim kl. 2f „Zegarmistrz”,

Hanna Domańska kl. 1b „Ludzie budziki”,

Bruno Tomaszewski kl. 2f „Zecer”.

Dodatkowo wyróżnione zostały dwa projekty „Poławiaczki ryb” praca Dominika Dzieciuch, Oliwiera Falba, Mateusza Rakowskiego, Szymona Lacha, Szymona Sass i Bartłomieja Zelewskiego, oraz „Garncarstwo” praca Oskara Knopika, Szymona Bladoszewskiego i Oliwiera Bartkowiaka.

 

Wyniki konkursu „Rękodzieło i mała manufaktura w Polsce” w ramach projektu Erasmus+.

Prace konkursowe oceniane były pod względem zgodności z regulaminem, językowym, merytorycznym i wizualnym. Jury w składzie Marzenna Jurek-Turska, Anna Leszczyńska i Margarita Tuczko orzekło jak następuje:

W liceum przyznane zostało I miejsce ex aequo dla uczniów:

Dominik Dzieciuch klasa Ia

Julia Stasiak klasa Ib

W szkole podstawowej przyznane zostały trzy nagrody:

I Borys Kryzel klasa 6e

II Natalia Oleksińska klasa 6a

III Sara Bebkiewicz klasa 7c

Wielkie gratulacje!

GŁOSUJEMY!!!

I etap konkursu na logo szkolnego projektu Erasmus „Nature, traditions and identity in youth’s vision” dobiegł końca. Do następnego etapu przeszły loga: Uli Nazim (2f), Adriana Romańskiego (2a), Pauliny Romanieckiej (2f) i Agaty Studzińskiej (6d).
Gratulacje i wyrazy podziwu za piękne projekty!
Drugi etap jest międzynarodowy – będziecie mogli wybrać logo ze wszystkich 4 krajów tj. Polski, Bułgarii, Estonii i Portugalii. Wybrane logo będzie nam towarzyszyło co najmniej przez 2,5 roku. Głosować będą mogli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice – jest moc! Czekajcie na link do głosowania i walczcie!

   

Ula Nazim 2f LO                                                                  Paulina Romaniecka 2f LO

               

Agata Studzińska 6d  SP                                                      Adrian Romański  2a LO

 

Home

KONKURS:

Erasmus + „Nature, Traditions and Identity in Youths’ Visions”

Projekt „Rękodzieło i mała manufaktura w Polsce”

–  Bolesławiec

– Ćmielów – wyroby ręczne fabryki porcelany

– Chmielno

–  Malowanie na szkle

–  Inne…

Twoje zadanie to zrobienie prezentacji w języku angielskim o sztuce tradycyjnej w Polsce – o dowolnie wybranym producencie, ale dotyczącym rękodzieła – wyrobów glinianych, porcelanowych, malowania na szkle ewentualnie haftu

Co musi się znaleźć w pracy:

1. Odpowiedź na pytanie, dlaczego dany wyrób powstaje w tym właśnie miejscu

2. Czy wyroby tam tworzone są ludowe/ nowoczesne/ tradycyjne/ designerskie

3. Jakie są typowe wzory, kształty i skąd się wzięły – odniesienie do tradycji, obyczajów i wzornictwa

4. Jak się produkuje wybraną rzecz –obrazkowy/ fotograficzny manual produkcji krok po kroku

Czas przekazania pracy wykonanej w PowerPoint, Sway, Prezi, Vimeo lub innej formie cyfrowej to – 15 grudzień.

Nagrody:

  • umieszczenie prac na międzynarodowej stronie Erasmus+
  • ocena cząstkowa (6) z języka angielskiego i do wyboru z WOS-u lub historii (wagi 4)
  • trzy najlepsze prace – otrzymają talon do MPiK
  • uczestnicy dostaną dodatkowe punkty uwzględnione przy wyborze uczniów na wyjazd w ramach projektuErasmus+ – gdy tylko będzie to możliwe
  • satysfakcja z ciekawej pracy

Prace należy przesłać do p. Anny Leszczyńskiej do 15 grudnia 2020 roku

Powodzenia!

Konkurs na logo projektu Erasmus+

Ogłaszamy etap szkolny konkursu na logo naszego międzynarodowego projektu. Tytuł naszego projektu brzmi „Nature, traditions and identity in youth’s vision”- „Natura tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodych ludzi”. ETAP PIERWSZY
Pierwszy etap będzie trwał do 26 listopada – do tego dnia czekamy na Wasze prace.
> Logo musi odnosić się lub zawierać hasła „traditions, nature, youth”;
> Logo może być oddane w formie plakatu, rysunku, malunku lub w formie elektronicznej;
> Praca musi zostać oddana lub przesłana do p. Anny Leszczyńskiej do 26 listopada.
ETAP DRUGI
Drugi etap, na który zakwalifikuje się 5 prac z naszej szkoły, będzie etapem międzynarodowym. Znajdą się na nim prace ze wszystkich krajów projektu tj. z Bułgarii, Estonii, Polski, Portugalii i Turcji.

Wybrane logo będzie nam towarzyszyć przez co najmniej dwa lata trwania projektu i pozostanie w archiwum projektów Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy do zabawy.

 

Nature, traditions and identity in youth’s vision

Nasza szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 2020/2021 w wyższych klasach SP i w LO dwuletni projekt Erasmus+ dla młodzieży „Nature, traditions and identity in youth’s vision”.
Nasz projekt „Nature, traditions and identity in youth’s vision”- „Natura tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodych ludzi” ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na rękodzieło tradycyjne naszych krajów – chodzi o produkty, takie jak ceramika z Bolesławca, kafle z Portugalii, czy inne wytwory rękodzieła, które są tworzone w krajach biorących udział w projekcie, czyli Estonii, Portugalii, Bułgarii, Turcji i Polsce. Projekt wychodzi naprzeciw globalizacji i poszukuje sztuki charakterystycznej dla naszych krajów, zwraca uwagę na produkty regionalne i ich wartość kulturową oraz wyjątkowość. Młodzież żyje obecnie w świecie globalizacji, konsumpcjonizmu i nowoczesnej technologii. Projekt pozwoli uczniom na zwrócenie uwagi na zupełnie inny aspekt życia, umiejętności manualne i ich związek ze środowiskiem. Projekt obejmować będzie młodzież w wieku 12-18 lat.

 

Międzynarodowa strona Erasmus+  https://erasmusvision.wordpress.com/

Dni Erasmusa

W ostatnim tygodniu 12 i 15 października w nasza szkoła celebrowała dni Erasmusa – fantastycznego programu rozwijającego edukację. 13 października nasi nauczyciele prowadzący Erasmus’a w szkole p. Małgorzata Lesisz, Anna Leszczyńska i Izabella Niklewska podzieliły się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami w Polsce na Konferencji „Programy Erasmus+/Power szansą dla każdego nauczyciela”.
15 października pojawiły się w szkole między innymi dzięki Wam drodzy uczniowie i dzięki p. Małgorzacie Lesisz, Annie Leszczyńskiej, Izabelli Niklewskiej i Agnieszce Szwarc fantastyczne plakaty opowiadające o programie Erasmus+ w ogóle, ale też o tym, który ma miejsce w naszej szkole „Nature, Traditions and Identity in Youth’ Visions”. Część z Was mogła się dowiedzieć na spotkaniu on-line z doktorantką ASP jakie możliwości daje Wam Erasmus w dalszej edukacji, czyli na studiach.
Cały czas możecie oglądać plakaty, zagrać w grę – bowiem konkurs już się skończył i zajrzeć na stronę międzynarodowego bloga związanego ze szkolnym Erasmusem, żeby sprawdzić co się do tej pory wydarzyło we wszystkich krajach partnerskich. Śledźcie też stronę szkolną, bo z niej dowiedzieć się możecie o najnowszych zdarzeniach.

 

 

Konkurs na projekt „Ginące zawody” – podsumowanie

Konkurs na projekt „Ginące zawody” odbył się w ramach zajęć WOS i historii. W konkursie nie było ograniczeń do zawodów artystycznych stąd powstała niezwykła różnorodność prezentacji i duży zasób informacji. Prezentacje były tak różnorodne i ciekawe, że Jury w osobach p. Marzenny Jurek-Turskiej i Anny Leszczyńskiej, postanowiło wybrać trzy wygrywające prace na jednym poziome I miejsca.

Zwyciężyli następujący uczniowie:

Urszula Nazim kl. 2f „Zegarmistrz”,

Hanna Domańska kl. 1b „Ludzie budziki”,

Bruno Tomaszewski kl. 2f „Zecer”.

Dodatkowo wyróżnione zostały dwa projekty „Poławiaczki ryb” praca Dominika Dzieciuch, Oliwiera Falba, Mateusza Rakowskiego, Szymona Lacha, Szymona Sass i Bartłomieja Zelewskiego, oraz „Garncarstwo” praca Oskara Knopika, Szymona Bladoszewskiego i Oliwiera Bartkowiaka.

 

Wyniki konkursu „Rękodzieło i mała manufaktura w Polsce” w ramach projektu Erasmus+.

Prace konkursowe oceniane były pod względem zgodności z regulaminem, językowym, merytorycznym i wizualnym. Jury w składzie Marzenna Jurek-Turska, Anna Leszczyńska i Margarita Tuczko orzekło jak następuje:

W liceum przyznane zostało I miejsce ex aequo dla uczniów:

Dominik Dzieciuch klasa Ia

Julia Stasiak klasa Ib

W szkole podstawowej przyznane zostały trzy nagrody:

I Borys Kryzel klasa 6e

II Natalia Oleksińska klasa 6a

III Sara Bebkiewicz klasa 7c

Wielkie gratulacje!

GŁOSUJEMY!!!

I etap konkursu na logo szkolnego projektu Erasmus „Nature, traditions and identity in youth’s vision” dobiegł końca. Do następnego etapu przeszły loga: Uli Nazim (2f), Adriana Romańskiego (2a), Pauliny Romanieckiej (2f) i Agaty Studzińskiej (6d).
Gratulacje i wyrazy podziwu za piękne projekty!
Drugi etap jest międzynarodowy – będziecie mogli wybrać logo ze wszystkich 4 krajów tj. Polski, Bułgarii, Estonii i Portugalii. Wybrane logo będzie nam towarzyszyło co najmniej przez 2,5 roku. Głosować będą mogli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice – jest moc! Czekajcie na link do głosowania i walczcie!

   

Ula Nazim 2f LO                                                                  Paulina Romaniecka 2f LO

               

Agata Studzińska 6d  SP                                                      Adrian Romański  2a LO

 

Home

KONKURS:

Erasmus + „Nature, Traditions and Identity in Youths’ Visions”

Projekt „Rękodzieło i mała manufaktura w Polsce”

–  Bolesławiec

– Ćmielów – wyroby ręczne fabryki porcelany

– Chmielno

–  Malowanie na szkle

–  Inne…

Twoje zadanie to zrobienie prezentacji w języku angielskim o sztuce tradycyjnej w Polsce – o dowolnie wybranym producencie, ale dotyczącym rękodzieła – wyrobów glinianych, porcelanowych, malowania na szkle ewentualnie haftu

Co musi się znaleźć w pracy:

1. Odpowiedź na pytanie, dlaczego dany wyrób powstaje w tym właśnie miejscu

2. Czy wyroby tam tworzone są ludowe/ nowoczesne/ tradycyjne/ designerskie

3. Jakie są typowe wzory, kształty i skąd się wzięły – odniesienie do tradycji, obyczajów i wzornictwa

4. Jak się produkuje wybraną rzecz –obrazkowy/ fotograficzny manual produkcji krok po kroku

Czas przekazania pracy wykonanej w PowerPoint, Sway, Prezi, Vimeo lub innej formie cyfrowej to – 15 grudzień.

Nagrody:

  • umieszczenie prac na międzynarodowej stronie Erasmus+
  • ocena cząstkowa (6) z języka angielskiego i do wyboru z WOS-u lub historii (wagi 4)
  • trzy najlepsze prace – otrzymają talon do MPiK
  • uczestnicy dostaną dodatkowe punkty uwzględnione przy wyborze uczniów na wyjazd w ramach projektuErasmus+ – gdy tylko będzie to możliwe
  • satysfakcja z ciekawej pracy

Prace należy przesłać do p. Anny Leszczyńskiej do 15 grudnia 2020 roku

Powodzenia!

Konkurs na logo projektu Erasmus+

Ogłaszamy etap szkolny konkursu na logo naszego międzynarodowego projektu. Tytuł naszego projektu brzmi „Nature, traditions and identity in youth’s vision”- „Natura tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodych ludzi”. ETAP PIERWSZY
Pierwszy etap będzie trwał do 26 listopada – do tego dnia czekamy na Wasze prace.
> Logo musi odnosić się lub zawierać hasła „traditions, nature, youth”;
> Logo może być oddane w formie plakatu, rysunku, malunku lub w formie elektronicznej;
> Praca musi zostać oddana lub przesłana do p. Anny Leszczyńskiej do 26 listopada.
ETAP DRUGI
Drugi etap, na który zakwalifikuje się 5 prac z naszej szkoły, będzie etapem międzynarodowym. Znajdą się na nim prace ze wszystkich krajów projektu tj. z Bułgarii, Estonii, Polski, Portugalii i Turcji.

Wybrane logo będzie nam towarzyszyć przez co najmniej dwa lata trwania projektu i pozostanie w archiwum projektów Erasmus+.

Serdecznie zapraszamy do zabawy.

 

Nature, traditions and identity in youth’s vision

Nasza szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 2020/2021 w wyższych klasach SP i w LO dwuletni projekt Erasmus+ dla młodzieży „Nature, traditions and identity in youth’s vision”.
Nasz projekt „Nature, traditions and identity in youth’s vision”- „Natura tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodych ludzi” ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na rękodzieło tradycyjne naszych krajów – chodzi o produkty, takie jak ceramika z Bolesławca, kafle z Portugalii, czy inne wytwory rękodzieła, które są tworzone w krajach biorących udział w projekcie, czyli Estonii, Portugalii, Bułgarii, Turcji i Polsce. Projekt wychodzi naprzeciw globalizacji i poszukuje sztuki charakterystycznej dla naszych krajów, zwraca uwagę na produkty regionalne i ich wartość kulturową oraz wyjątkowość. Młodzież żyje obecnie w świecie globalizacji, konsumpcjonizmu i nowoczesnej technologii. Projekt pozwoli uczniom na zwrócenie uwagi na zupełnie inny aspekt życia, umiejętności manualne i ich związek ze środowiskiem. Projekt obejmować będzie młodzież w wieku 12-18 lat.

Skip to content