Warsztaty dla licealistów – projekt WNE Uniwersytetu Warszawskiego

Zachęcamy do udziału w bardzo ciekawym projekcie Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie informacje i regulamin uczestnictwa znajdują się poniżej. Bardzo prosimy zainteresowanych uczniów o kontakt do dnia 2 lutego z Panią Małgorzatą Lesisz Lesisz.malgorzata@zso8gdynia.pl lub Panią Joanną Szymańską szymanska.joanna@zso8gdynia.pl  celem wyjaśnienia szczegółów, mailowo lub na Teams.

I.    Warsztaty on-line z ekonomii eksperymentalnej (dla uczniów w wieku
15-19 lat)

Adresatami warsztatów są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski, czyli młodzież w wieku 15-19 lat.

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodach ekonomii eksperymentalnej. Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa:
Poznaj samego siebie.

Uczestnicy poznają jak działa ekonomia przez doświadczenie, a nie na zasadzie zapamiętania formułek z podręczników. Nie jest to wprowadzenie do przedsiębiorczości. Są to zajęcia, w których ekonomia traktowana jest jako nauka społeczna ze wszystkimi konsekwencjami. Uczestnicy jako króliki doświadczalne będą brali dział w eksperymentach.

Po eksperymentach zostanie dokonana analiza, uczestnicy wejdą w rolę naukowców. Wyniki eksperymentów będą odnoszone do teorii ekonomicznej.
Ekonomia jest jedną z najbardziej rozwiniętych i zaborczych nauk społecznych, ale nadal jest to nauka o człowieku. W podręcznikach ekonomii jest zawarta opowieść o nas ukryta pod pokładem wzorów matematycznych – warsztaty mają za zadanie pomóc rozszyfrować te opowieści. Uczestnicy będą mieli okazję Poznać Samych Siebie konfrontując opowieści z tym jak zachowywali się podczas eksperymentów.

Zajęcia w ramach warsztatów będą realizowane w formie hybrydowej:
częściowo w postaci spotkań on-line, a częściowo jako samodzielna praca z materiałami na platformie Moodle WNE UW pt. “Szkolenia”.

Czas trwania zajęć to 7 godzin dydaktycznych.

Regulamin rekrutacji:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/1716/0366/1989/regulamin_zad.1.pdf

Formularz zgłoszeniowy:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1/

Jedna grupa to maksymalnie 25 osób.

I.    Kurs przedsiębiorczości/Krytycznego myślenia/zagadnień finansowych
(dla uczniów w wieku 14-16 lat)

Kurs łącznie trwa 30h, praca indywidualna z materiałami, brak lekcji on-line (uczestnik sam nadaje tempo pracy z kursem)

Moduł I – Financial literacy (zagadnienia finansowe)

Zajęcia obejmują zagadnienia z arytmetyki i podstaw matematyki finansowej. Podczas zajęć duży nacisk zostanie położony na zagadnienia i modele z psychologii ekonomicznej (szczególnie finansowej) oraz terminologię angielską prezentowanych zagadnień. W zajęciach zostanie wykorzystany arkusz kalkulacyjny.
Wybrane zagadnienia poruszane podczas kursu:
•    zagadnienia wprowadzające,
•    podejście eksperymentalne do zarządzania finansami (pomiar awersji
do ryzyka, pułapki psychologiczne),
•    oszczędzanie (m.in. znaczenie oszczędności, oszczędzanie na
określony cel, różne formy lokowania nadwyżek finansowych: depozyty, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne], ryzyko a dochód),
•    kredyty (m.in. rodzaje kredytów, stopa procentowa w skali roku,
rzeczywista stopa procentowa, koszty kredytu, oprocentowanie stałe i zmienne, stopy referencyjne, marża).

Moduł II – Przedsiębiorczość

Zajęcia są adresowane do młodzieży, która chce odkryć i rozwijać w sobie talent przedsiębiorczości. Uczestnicy szkolenia przekonają się, że bycie przedsiębiorczym to nie tylko zakładanie i prowadzenie firmy, ale również umiejętności, wiedza i postawy, które umożliwiają tworzenie nowych rzeczy i podejmowanie wyzwań. Kompetencje potrzebne nie tylko przedsiębiorcom, ale wszystkim aktywnym ludziom, którzy chcą mieć wpływ na swoje życie i otoczenie. Bycie przedsiębiorczym to otwartość na nowe pomysły, umiejętność tworzenia nowych rozwiązań i dostosowywania ich do aktualnej sytuacji. To również umiejętność organizowania zasobów potrzebnych do realizacji przedsięwzięć, skuteczna współpraca oraz systematyczne i zorganizowane działanie, któremu towarzyszy kontrolowanie poziomu ryzyka.

W trakcie zajęć, uczestnicy:

•    zrozumieją pojęcie przedsiębiorczości na prawdziwych przykładach
osób przedsiębiorczych,
•    nauczą się oceniać swój potencjał przedsiębiorczości,
•    będą ćwiczyć umiejętność innowacyjnego myślenia, tworzenia
nowatorskich rozwiązań oraz oceny pomysłów grupy pod kątem szans i zagrożeń,
•    dowiedzą się w jaki sposób skutecznie planować,
•    poćwiczą swoją umiejętność identyfikowania ryzyka i podejmowania
decyzji,
•    będą trenować umiejętność komunikacji, współpracy i rozwiązywania
konfliktów.

Moduł III –  Krytyczne myślenie

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują elementy historii, psychologii, logiki i statystyki. W trakcie zajęć duży nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników kursu z angielskimi słowami i terminami, związanymi z problematyką krytycznego analizowania rzeczywistości.
Wybrane zagadnienia poruszane podczas kursu to:
•    postawy i nawyki sprzyjające krytycznemu myśleniu,
•    język i obrazy jako narzędzia manipulacji,
•    błędy logiczne i błędy poznawcze,
•    efektywne uczenie się,
•    przekaz informacji w Internecie,
•    przekłamania statystyczne.
•    Podczas zajęć uczestnicy będą analizować materiały wideo oraz
fragmenty artykułów prasowych i internetowych.

Regulamin rekrutacji:
https://www.wne.uw.edu.pl/files/7715/8824/0131/UMO_Regulamin_rekrutacji_25_04_2020.pdf
Formularz zgłoszeniowy: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/
Brak limitu osób w grupie

17 LO Gdynia
Skip to content