Podsumowanie Październikowych konkursów biblioteki

Z okazji obchodzonego w październiku Międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych uczniowie klas 4-8 SP i LO mogli wziąć udział w kilku konkursach przygotowanych przez bibliotekę
w białej szkole. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zwycięzcom i wyróżnionym – gratulujemy! A poniżej jest krótkie podsumowanie.

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs-zabawa Cukierki w słoiku.
W szacowaniu liczby cukierków w słoikach uczestniczyło aż 270 uczniów. I chociaż szczęśliwych zwycięzców konkursu było dziewięcioro, tyle, ile słoikowych nagród, to wszyscy obecni na podsumowaniu konkursów mogli się poczęstować cukierkiem. Słoiki z cukierkami wygrali: Zosia Gdyra kl.5c, Bartłomiej Walczak kl.6a, Martyna Pacer kl.5c, Natalia Sułkowska kl. 6b, Milena Matofij kl. 7b, Natalia Paszulewicz kl. 4d, Antonina Wierzbowska kl. 5f, Marysia Korniluk kl. 6b, Liliana Kuryś kl. 5a.

Mały konkurs wiedzy wymagał odpowiedzi na 5 pytań, nie tak znowu łatwych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów, 11 udzieliło poprawnych odpowiedzi. Słodkie nagrody i zakładki do książek zdobyli: Sabina Wasilewska kl. 8a, Andżelika Dobrowolska kl. 8a, Maria Kolasa kl. 8b, Maria Żyniewicz kl. 7d, Lena Słowik kl. 6b, Zuzanna Babska kl. 6b, Tomasz Trzeciak kl. 4b, Maksymilian Lerch kl. 4b, Natan Kaźmierczak kl. 4b, Antonina Kucharska kl. 1aLO, Alicja Wołoszyk kl. 1a LO.

W konkursie czytelniczym uczestniczyło 24 uczniów, a dokładnie połowa rozwiązała test ze znajomości przeczytanej książki na ocenę dobrą, bardzo dobrą lub celującą wagi 3 (w skali 17-20 pkt.) Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy rozwiązali testy na co najmniej połowę maksymalnej liczby punktów do zdobycia i otrzymali pozytywny wpis do dziennika lub +3 punkty z zachowania. Wyniki konkursu znajdują się w oddzielnym pliku.

Konkurs plastyczny na okładkę ulubionej książki dla uczniów klas 4-8 SP cieszył się podobnym powodzeniem jak słodki konkurs. Wybór najlepszych prac nie był łatwy. Jury przyznało 3 miejsca i 5 wyróżnień autorom prac. Nazwiska zwycięzców znajdują się na dołączonych plakatach. Wystawa prac znajduje się w bibliotece szkolnej, zapraszamy.

17 LO Gdynia
Skip to content