Zajęcia w czasie nauczania zdalnego odbywają się na platformie Teams.

Zajęcia odbywają się według normalnego planu lekcji.

Lekcje hybrydowe w maju:

tydzień 17-21 maja – w szkole uczą się klasy: 1a, 2d, e, f

tydzień 24-28 maja – w szkole uczą się klasy: 1b, 2a, b, c

W związku z pracą w komisjach maturalnych nauczyciele nie prowadzą zajęć:

10 maja- p.Klein, p.Dobska, p.Hibner

11 maja- p.Czerwińska-Dołhy, p.Ropel, p.Jurek-Turska, p.Wujke, p.Leszczyńska

12 maja- p.Sadaj, p.Kaniecka, p.Kamińska, p.Arndt, p.Lesisz

13 maja- p.Kamińska, p.Cichosz, p.Gudel, p.Smelkowska, p.Sołdan, p.Arndt

14 maja- p.Ogrodnik, p.Cichosz, p.Kamińska, p.Wawro, p.Sołdan, p.Lesisz, p.Klein

Wizerunek nauczyciela w czasie lekcji online

Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że bez zgody nauczyciela nie można rozpowszechniać jego utrwalonego wizerunku, co oznacza, że lekcji online nie wolno nagrywać i udostępniać innym osobom.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020, Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Skip to content