Konkurs wiedzy o Gdyni – etap szkolny

Link dla szkół ponadpodstawowych: 
 https://forms.office.com/e/zE5XHD5dj2

Informacje od organizatora:
Link do strony konkursu dla szkół ponadpodstawowych będzie aktywny (15 min) od godz. 18.00 do godz. 18.15 w tym czasie należy przesłać test

Informacje dla uczestnika konkursu:
· warunkiem uczestniczenia w konkursie jest otrzymanie kodu od nauczyciela; zaakceptowanie on-line przez uczestnika albo rodzica/opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie (RODO) oraz prawidłowe wpisanie otrzymanego kodu
· poprawnie wpisany kod daje możliwość wypełnienia testu
· akceptacja warunków uczestnictwa i wpisanie kodu wlicza się w czas wypełnienia testu
· po wypełnieniu testu należy wcisnąć „prześlij” (liczy się ilość punktów)

Szczegóły informacyjne o konkursie oraz regulamin znajdziecie Państwo również pod linkiem: https://www.gdynia.pl/o-gdyni/konkurswiedzyogdyni

W czasie konkursu będziemy dostępni (wsparcie techniczne) pod nr tel. 58 668 87 76

17 LO Gdynia
Skip to content