Telefon zaufania dla młodzieży

Od 8 grudnia funkcjonuje w Gdyni telefon zaufania dla młodzieży „Co u Cb” – tel. 585 008 885

Od poniedziałku do piątku w godzinach 18-20 można korzystać z możliwości wsparcia ze strony specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą w tym, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Jeśli młodzież mierzy się z kryzysami, np.:
przemoc w rodzinie,
konflikty rodzinne,
kłopoty w relacjach koleżeńskich / związkach,
seksualność – tożsamość seksualna, problemy seksualne,
problemy szkolne / z nauką,
myśli /zachowania samobójcze,
nadużycia seksualne,
choroba nastolatka/choroba w rodzinie,
choroba psychiczna nastolatka/w rodzinie,
uzależnienie nastolatka (też- eksperymentowanie) /uzależnienie w rodzinie (A-
alkoholowe, N-narkotykowe, I-inne),
inne kryzysy emocjonalne.

Zapraszamy do kontaktu #coucb

17 LO Gdynia
Skip to content