dla rodziców


zwolnienie-w-f – druk do pobrania

oświadczenie-rezygnacja wdż

oświadczenie woli etyka – religia – dla klas pierwszych liceum

zgoda na utworzenie konta emailowego


RADA RODZICÓW PRZY XVII LO W GDYNI

Jako przedstawiciele Rady Rodziców będziemy reprezentować Państwa interesy w szkole, ale i w Państwa imieniu wspierać szkołę w podejmowanych działaniach dla naszych dzieci.

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie!

Jak Rada Rodziców działa i co może robić?

– działa w imieniu rodziców

– reprezentuje społeczność rodziców przed Dyrekcją szkoły

– zgłasza pojawiające się problemy bez wskazywania na konkretne osoby czy grupy

– wspiera operacyjnie szkołę w ważnych wydarzeniach i planach

– wspomaga finansowo organizowane dla uczniów wydarzenia i projekty

Co Rada Rodziców XVII LO planuje zrobić w roku szkolnym 2021/2022?

– dofinansowanie Budżetu Uczniowskiego

– dofinansowanie zawodów sportowych

– dofinansowanie wyjazdów na projekty, konkursy, olimpiady itp.

– dofinansowanie wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych (np. Hackathon)

– finansowanie Zakończenia Roku klas III i Gali dla Absolwentów, dofinansowanie zakończenia roku klas I i II

-oraz inne cele zgłoszone przez Uczniów i Państwa w ramach posiadanych funduszy.

Proponujemy Państwu realizację płatności na Radę Rodziców w różnych wariantach:

  • Comiesięczne wpłaty po 20 zł (10 x 20 zł = 200 zł/rok)
  • Wpłaty w dwóch ratach po 90 zł – płatne do końca października 2021 i do końca stycznia 2022 (2 x 90 zł = 180 zł) – rabat 10%
  • Wpłata jednorazowa 170 zł do końca października 2021 – rabat 15%

Z góry dziękujemy za zrozumienie i wsparcie działań społeczności szkolnej!

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Przewodniczący                                     Krzysztof Szmidt

Wice Przewodniczący       Liliana Szwaczyk

Sekretarz          Ewa Saganowska

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831

W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.


17 LO Gdynia
Skip to content