Psychologia emocji i motywacji

W dniu 20 kwietnia 2023r. klasa 1D wybrała się pod opieką Pani Marzenny Jurek-Turskiej  na Wydział Nauk Społecznych (Instytut psychologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie uczestniczyli razem ze studentami wydziału w wykładzie dr Natalii Treder-Rochny pt. “Psychologia emocji i motywacji” a także w specjalnie przygotowanym dla młodzieży wykładzie prof. Marcina Szulca pt. “Psychologiczne wyznaczniki zdrowia, czyli słów kilka o tym, co zrobić, aby nie zmiotło nas z plaszy”. Spotkania dotyczyły tego, jak reagują nastolatki na różne sytuacje i jakie są różnice między rozpoznawaniem emocji poprzez młodych, dorosłych a już starszych ludzi. Na wykładach pojawiło się także wiele ciekawych informacji na temat tego, jak radzić sobie ze stresem, co jest niez\wykle istotne w dzisiejszych czasach.

17 LO Gdynia
Skip to content