PROJEKT FLAGOWEJ SZKOŁY MICROSOFT DOTYCZY NOWEJ LOKALIZACJI NA GDYŃSKIM WICZLINIE. WYSTARTUJE WE WRZEŚNIU. TERAZ TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA.

Microsoft Flagship School to szkoła dobrze zaprojektowana, stawiająca na synergię ludzi – przestrzeni i technologii – po to, by lepiej organizować procesy edukacyjne, łączyć akademicką wiedzę (przygotowanie do egzaminów) z kompetencjami społecznymi i tymi, które nazywa się dzisiaj life skills.

To nasz cel – pracy na kolejne miesiące – by dobrze przygotować pracę w nowej lokalizacji przy ulicy Wiczlińskiej.

Ludzie – to oni są najważniejsi:

 • zmotywowana do pracy kadra, która rozwija swe kompetencje, bazuje na pasjach, modeluje młodych ludzi, dzieli się swym doświadczeniem z innymi edukatorami.
 • zaangażowani uczniowie – odnoszący sukcesy w nauce (każdy na swoją miarę), a także działający dla dobra innych.
 • wspierający rodzice – rozumiejący edukację XXI wieku.
 • środowisko zewnętrzne – oferujące możliwość współpracy i testowania teorii w praktyce.

Przestrzeń – sprzyjająca efektywnej edukacji:

 • rozplanowanie sal w sposób sprzyjający współpracę i uczenie się od siebie nawzajem.
 • miejsca co-oworkingowe na holach.
 • mobilne nietradycyjne meble.

Technologie:

 • kadra wykorzystujące media, by służyły jeszcze bardziej efelkywnie procesom edukacyjnym.
 • wyposażenie sal w najwyższej jakości sprzęt – dzięki współpracy z Microsoft.
 • wykorzystywanie narzędzi Microsoft w codziennej pracy.
 • wi-fi w całej szkole.
 • realizacja projektów STEM i STEAM.

Program MFS daje nam także możliwość bycia w globalnej sieci szkół, prowadzenia wspólnych projektów, testowania produktów Microsoft zanim wejdą na rynek, dostęp do KNOW-HOW dotyczącego edukacji przyszłości, a także promocję w Polsce i na świecie.


W lutym 2019 roku nasza reprezentacja w składzie – dyrektor szkoły p. Oktawia Gorzeńska, wicedyrektor p. Dorota Brylska, p. Dorota Gorzejewska i p. Joanna Szymańska – wzięła udział w światowym szczycie Flagowych Szkół Microsoft w centrali firmy w Redmond, USA, gdzie zdobywała wiedzę na temat przestrzeni edukacyjnych, narzędzi Microsoft, a także realizacji projektów. W tej chwili finalizujemy prace nad przestrzenią szkoły w nowej lokalizacji, a także rozpoczynamy etap jej wyposażania.

Za chwilę rozpoczniemy szkolenia kadry. Przygotowania Flagowej Szkoły Microsoft to miesiące intensywnej pracy, która przed nami. Mamy dobrą bazę – zmotywowaną kadrę, która rozwija się i dzieli doświadczeniem z innymi, w nowej przestrzeni, z nowym sprzętem i możliwościami – będziemy mogli jeszcze lepiej pracować – rozpoczynając kolejne projekty edukacyjne służące naszym uczniom.

Skip to content