Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy

15 marca Nasi uczniowie: Dominik Dzieciuch, Hanna Jurczuk, Julian Zwolak i Michał Cichoń reprezentowali szkołę w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego, który corocznie jest organizowany przez English Speaking Union.

W tegorocznej edycji konkursu Nasi odważni mówcy zmierzyli się z tematem zapożyczonym z „ Hamleta’’ i w płomiennie wygłoszonych mowach na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu gdańskiego udowadniali, że „There is nothing either good or bad but thinking makes it so”.W dniu konkursu 31 uczestników po wygłoszonej mowie odpowiadało też na pytania publiczności.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi , kreatywności i dalszego rozwoju talentów oratorskich.

17 LO Gdynia
Skip to content