European Quantum Week

Dnia 6 listopada czternastu uczniów z klas:1B, 2B i 2D o profilu biologiczno-chemicznym wzięło udział w pełni wirtualnym wydarzeniu o charakterze edukacyjnym służącym popularyzacji wiedzy z zakresu nauki i technologii kwantowej. Sesja była zorganizowana przez unijny program Quantum Flagship i była dostępna na żywo na kanale YouTube Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Uczniowie wysłuchali wykładu pt. Fotony i ich zdumiewające umiejętności, który wygłosił pan Tomasz Sowiński. Następnie była pogadanka o inżynierii kwantowej, która otrzymała certyfikat studiów z Przyszłością oraz o „kwantowej rewolucji” czyli o komputerach kwantowych i kubicie – układem zdolnym do przechowywania oraz przenoszenia znacznie większej ilości informacji niż bit.

Sylwia Tomaszewska

17 LO Gdynia
Skip to content