Dzień Adwokata

Dnia 20.04.2023 uczniowie klas I B, II B i IV F uczestniczyli w Dniu Adwokata na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie rozpoczął dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG. Z pierwszego panelu HISTORIA ADWOKATURY uczniowie dowiedzieli się skąd wzięła się toga z zielonym żabotem, jakie były kulisy słynnych procesów sądowych, przedstawiono działalność społeczną i polityczną wybitnych adwokatów. Natomiast w drugim panelu ADWOKATURA WSPÓŁCZEŚNIE przedstawiono drogę do zawodu adwokata, przebieg aplikacji adwokackiej, dzień z zawodu adwokata. Obydwa panele zakończyły się interaktywnym quizem z nagrodami. W trzeciej części- warsztatowej w sali rozpraw im. Prof. J. Grajewskiego odbyła się symulacja rozprawy sądowej w wykonaniu licealistów i studentów. Opiekę  merytoryczną nad tą częścią sprawowały adw. Agnieszka Bzoma i adw. Małgorzata Głódkowska. 

17 LO Gdynia
Skip to content