PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I BIUROWEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GDYNI PRZY ULICY WICZLIŃSKIEJ 50A

Informacja o przetargu: https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-jednostek-organizacyjnych,1830/przetarg-nieograniczony-na-dostawe-i-montaz-sprzetu-komputerowego-multimedialnego-i-biurowego-dla-zespolu-szkol-ogolnoksztalcacych-nr-8-w-gdyni,540195 Zapytanie i odpowiedź nr 1: odpowiedź na zapytanie nr 1 zawiadomienie o wyborze oferty cz. I