Harmonogram matur

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2021 W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020 W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. Część pisemna

Skip to content