Harmonogram matur

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. Część pisemna egzaminu maturalnego Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 8 poniedziałek język polski – pp*

Skip to content