Komunikat

W związku z potwierdzonym w dniu 25 września dodatnim wynikiem Covid-19 uczniowie XVII Liceum Ogólnokształcącego przechodzą na tryb zdalny nauczania od dnia 28 września do 2 października 2020. Nauczanie odbywa się na platformie Teams według dotychczasowego planu lekcji (godziny lekcji

Termin matur

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Skip to content