17 LO w Gdyni to placówka,  w której kultura pracy sprzyja zdobywaniu akademickiej wiedzy oraz doskonaleniu kompetencji, a także modelowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich w oparciu o wartości.  Celem naszych działań  jest zrównoważony rozwój  uczniów oraz dobrostan.

Społeczność szkoły uczy się, krytycznie myśli, współpracuje ze sobą, działa na rzecz dobra wspólnego i lepszej edukacji. Wyróżnia nas pedagogika innowacyjności nastawiona na poszukiwanie rozwiązań, łączenie różnych dziedzin i refleksyjne wykorzystanie technologii.

Dlaczego?

 • chcemy przygotować społeczność szkoły do życia w świecie zmian,
 • pragniemy budować lepszą jakość edukacji i dać  naszym uczniom możliwości rozwoju w kontekście wiedzy i umiejętności,
 • wierzymy, że pozytywne doświadczenia edukacyjne młodych ludzi wpływają na ich aktywność i rozwój w dorosłym życiu.

Co oferujemy?

 • jak najlepszej  jakości proces edukacyjny gwarantowany przez zmotywowaną kadrę ekspertów,
 • przestrzeń do podejmowania inicjatyw dla całej społeczności – w tym prężnie działający Samorząd Uczniowski, któremu dedykowany jest wicedyrektor ds. uczniowskich pani Dorota Gorzejewska,
 • współpracę z biznesem w ramach LABu Kariery, który koordynują wicedyrektor pani Joanna Szymańska oraz pani Małgorzata Lesisz,
 • innowacje współtworzone z firmą Microsoft,
 • pracę projektową, w tym współpracę międzynarodową,
 • zajęcia interdyscyplinarne STEAM,
 • symulacje biznesowe dla uczniów klas 1. liceum (menadżersko-prawniczej),
 • warsztaty kulinarne dla chętnych uczniów prowadzone przez panią Annę Arndt,
 • laboratoria tematyczne dla uczniów, pracowników szkoły, rodziców i innych edukatorów,
 • wykorzystanie chmury  Microsoft.

 

Braliśmy udział w pilotażowym programie Microsoft Flagship School, który zakończył się 2 września br. Dotyczył on tworzenia wizji rozwoju szkoły na kolejnych 5 lat, wykorzystania technologii do komunikacji, celów edukacyjnych, a także kwestii administracyjnych, planowania przestrzeni. W ramach projektu dyrektor szkoły pozyskała m.in.  pracownię HP ufundowaną przez firmę Delkom, roboty Photon, bezpłatne symulacje biznesowe dla uczniów klas menadżersko-prawniczych, laptopy DELL dla 35 nauczycieli ufundowane przez firmę Intel, a także darmowe szkolenia dla nauczycieli. Koszt darowizn to kwota pół miliona złotych.

Drugi projekt strategiczny Szkoły Ćwiczeń zapewnia darmowe szkolenia dla nauczycieli, budowanie sieci współpracy przez naszych nauczycieli – ekspertów, a także nową pracownię komputerową. 

Od 2 września br. jesteśmy w gronie Microsoft Showcase School, co oznacza, że:

 • każdy nasz uczeń i pracownik ma założone konto służbowe, z którego może pobrać 5 legalnych wersji Office 365 Pro (klasy pierwsze zostaną wdrożone w temat w najbliższych dniach),
 • chmura Office  365 jest wykorzystywana w codziennej pracy szkoły do celów edukacyjnych, organizacyjnych oraz administracyjnych,
 • będziemy realizować projekty edukacyjne we współpracy z Microsoft i innymi partnerami szkoły,
 • w naszym gronie jest 17 nauczycieli – ekspertów innowacji edukacyjnych (MIEE),
 • w naszej szkole będą się odbywały szkolenia i lekcje pokazowe dla innych dyrektorów i nauczycieli.

W przyszłości planujemy rekrutację do dwóch klas mat-inf. Będziemy rozwijali ścieżkę STEAM w naszej pracy.

 

Ze względu na to, że 17 LO w Gdyni wchodzi od 2 września w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, który mieści się w dwóch lokalizacjach – tzw. zielonej i białej szkole, wprowadziliśmy zwyczaj dyżurów dyrektorskich w obu placówkach – wtorki i czwartki 16.00-17.30 dla rodziców po wcześniejszej rejestracji poprzez email szkoły – sekretariat@zso8gdynia.pl 

Wicedyrektor Dorota Gorzejewska ustali osobny dyżur dla uczniów. 

Wszyscy dyrektorzy pracują w obu lokalizacjach, ich system pracy jest elastyczny, dostosowany do potrzeb obu placówek i dwóch oddzielnych budynków. Osobami pierwszego kontaktu są wychowawcy.