RADA RODZICÓW PRZY XVII LO W GDYNI

Jako przedstawiciele Rady Rodziców będziemy reprezentować Państwa interesy w szkole, ale i w Państwa imieniu wspierać szkołę w podejmowanych działaniach dla naszych dzieci.

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie!

Jak Rada Rodziców działa i co może robić?

– działa w imieniu rodziców

– reprezentuje społeczność rodziców przed Dyrekcją szkoły

– zgłasza pojawiające się problemy bez wskazywania na konkretne osoby czy grupy

– wspiera operacyjnie szkołę w ważnych wydarzeniach i planach

– wspomaga finansowo organizowane dla uczniów wydarzenia i projekty

Co Rada Rodziców XVII LO planuje zrobić w roku szkolnym 2021/2022?

– dofinansowanie Budżetu Uczniowskiego

– dofinansowanie zawodów sportowych

– dofinansowanie wyjazdów na projekty, konkursy, olimpiady itp.

– dofinansowanie wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych (np. Hackathon)

– finansowanie Zakończenia Roku klas III i Gali dla Absolwentów, dofinansowanie zakończenia roku klas I i II

-oraz inne cele zgłoszone przez Uczniów i Państwa w ramach posiadanych funduszy.

Proponujemy Państwu realizację płatności na Radę Rodziców w różnych wariantach:

  • Płatności: informacja wkrótce

Z góry dziękujemy za zrozumienie i wsparcie działań społeczności szkolnej!

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Przewodniczący         Krzysztof Szmidt

Wice Przewodniczący       Liliana Szwaczyk

Sekretarz          Ewa Saganowska

Konto Rady Rodziców:     27 1440 1026 0000 0000 1380 2831

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę.

Skip to content