Projekt eTwinning „Let me look through your window”

Share on facebook
Share on email

Dzięki udziałowi w seminarium kontaktowym eTwinning Plus w Tbilisi udało się stworzyć projekt wspólnie z partnerami z Gruzji i Łotwy.

Celem projektu jest edukacja międzykulturowa – łącząca przedmioty humanistyczne z matematyką, wykorzystująca nowe technologie, doskonaląca kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli.

W projekt zaangażowanych jest 10 gimnazjalistów z grupy przedsiębiorczości społecznej. Pierwszym zadaniem był udział w mystery Skype, dzięki któremu młodzież odgadywała, z kim będzie współpracować (z jakim krajem). Za 2 tygodnie odbędzie się kolejne spotkanie na Skype – tym razem przedstawiające kulturę każdego z krajów partnerskich. Następnie młodzież będzie tworzyć galerię zdjęć okien, a następnie wymyślać historie z nimi związane, tworzyć materiały interaktywne, a nawet zgłębiać zagadnienia matematyczne z oknami związane.

17 LO Gdynia
Skip to content