Prace nad powstaniem ZSO 8 w toku

Share on facebook
Share on email

Już 2 września startujemy w nowej lokalizacji jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, łącząc SP 37 i 17 LO w jedną placówkę, w której uczyć się będzie w pierwszym roku około 1200 uczniów. Będzie ona funkcjonowała w dwóch lokalizacjach, w systemie dwuzmianowym, uczniowie będą mogli korzystać z jedzenia w jednej z dwóch stołówek działających w ZSO nr 8.

Szkoła realizuje dwa ważne projekty – jeden w skali globalnej – Microsoft Flagship School i drugi – regionalny – Pomorska Szkoła Ćwiczeń dla całego województwa. Placówka będzie miejscem organizacji wizyt studyjnych dla edukatorów, a także samorządów lokalnych nie tylko z Polski. W placówce działać będzie także Otwarta Szkoła.

Prace nad powstaniem szkoły trwają, nie tylko na budowie, ale także w trakcie licznych spotkań i warsztatów.

Do obecnej kadry zarządzającej w osobach dyrektor Oktawii Gorzeńskiej i wicedyrektorów Doroty Brylskiej-Ziółtkowskiej i Witolda Chudyszewicza dołączą wicedyrektorzy – Joanna Szymańska, Aldona Trzebiatowska oraz Dorota Gorzejewska.

Każda z tych osób ma doświadczenie w koordynowaniu większych projektów – od ogólnopolskich po międzynarodowe, tak więc wierzymy w to, że ich talenty oraz umiejętności przełożą się na jakość pracy, która jest nie lada wyzwaniem.

 

17 LO Gdynia
Skip to content