REGULAMIN ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW  17 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI

I ZAPISYWANIE

  1. Zapisy  na obiady przyjmowane są w bibliotece lub w sekretariacie. Ewentualne zmiany(modyfikacje zamówienia, rezygnacje) należy zgłaszać w sekretariacie szkoły do godziny 8.30.

      2. Zrobienie przelewu za posiłki nie jest formą zapisu dziecka na obiady.

II WPŁATY

  1. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej  i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

      2. Termin wpłaty na dany miesiąc będzie publikowany na stronie szkoły, obiady można  opłacać w księgowości lub przelewem.

      3. Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko nie otrzyma obiadu.

     4. Konto bankowe dla wpłat: 69 1440 1026 0000 0000 1256 03 78

     5. W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata:

     6. Obiadów jednorazowych nie można wykupić.

    7. Odliczeń w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie kasjer, są one rozliczane przy kolejnym zamawianiu obiadów. Istnieje możliwość zwrotu nadpłaty/odpisów na konto – po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły.

     8. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez kasjera.

     9. Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje od osoby zalegającej wpłatę.

III ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

  1. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje odpis za każdy obiad odwołany do godziny 8.30 danego dnia, pod numerem telefonu: 58 620 3316

      2. Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów w nie odwołuje wychowawca).

     3. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.

IV INNE

  1. Informacja o kosztach obiadu podawana jest na początku roku szkolnego po wyłonieniu firmy dostarczającej posiłki.

      2. Obiady wydajemy na dużych przerwach według grafików dostępnych w czytelni. Do dużej przerwy należy odebrać właściwy żeton w bibliotece.

     3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy umieścić w odpowiednich pojemnikach.

    4. Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać regulaminu i zasad dobrego zachowania się w czasie obiadów, zostaną pozbawieni możliwości korzystania z obiadów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r.

Oktawia Gorzeńska

dyrektor szkoły

Skip to content