Wysokość wpłaty za maj i czerwiec wynosi 110 zł. Termin wpłat: do 13 maja!

maj- 6 dni x 5zł= 30 zł

czerwiec- 16 dni (bez 3-4.06) x 5zł= 80 zł

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598
W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc.

 

W szkole działa  elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Osoby posiadające kartę z zeszłego roku nie muszą kupować nowej.
Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi 8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831
W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.

Odpisów za obiady dokonujemy na adres: intendent@zso8gdynia.pl

 

Wpłata za obiady:

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie danych ( imię i nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

 
 
 
 

Skip to content