Można dokonywać kwartalnych lub miesięcznych wpłat za obiady.
Opłata za X, XI i XII wynosi 275 zł. – wpłata do 28.09.2021.
 
Opłata za miesiąc październik wynosi – 100 zł  (20 dni x5 zł) opłata bez wolnego dnia 14.10.21 – wpłaty do 28.09.2021
 
Opłata za miesiąc listopad wynosi  95 zł  (19 dni x 5 zł ) opłata bez dni wolnych 1,11 i 12.XI – wpłaty do 29.20.2021
 
Opłata za miesiąc grudzień wynosi 80 zł ( 16 dni x 5 zł)  opłata do 22 grudnia włącznie. – wpłaty do 29.11.2021
 
Proszę nie odliczać dni, o które opłaty zostały już pomniejszone.

 

Prosimy pamiętać, że obiad wydawany jest dopiero wtedy, gdy wpłata jest zaksięgowana na koncie!

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598
W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc.

 

W szkole działa  elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Osoby posiadające kartę z zeszłego roku nie muszą kupować nowej.
Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi 8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831
W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.

Odpisów za obiady dokonujemy na adres: intendent@zso8gdynia.pl

 

Wpłata za obiady:

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie danych ( imię i nazwisko ucznia, klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

 
 
 
 
Skip to content