2 września rozpoczynamy naukę na Wiczlinie, przy ul. Wiczlińskiej 50A

 

 

Autorzy koncepcji konkursowej  – Konsorcjum złożone z:
1. Piotr Andrzej Hardecki,      firma: Piotr Hardecki Architekt z siedzibą w Warszawie przy ul. Międzyborskiej 87/7
2. Architekci: Łukasz Stępniak i Krzysztof Łaniewski-Wołłk.,   firma: LWS Architekci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-128, ul. Świderska 110 lok.17.