Nauczycielom naszej szkoły,

Paniom

Katarzynie Szymańskiej

oraz Sławomirze Smelkowskiej

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

z powodu śmierci

ojców

składają

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy

XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Kondolencje