FAQ – najczęściej zadawane pytania

Share on facebook
Share on email

1.  Jaki jest  próg punktowy w trakcie rekrutacji 2018/2019 ?

Próg punktowy wynosi 130 pkt.

2. Czy w 17LO w Gdyni są klasy profilowane? 

Tak, w roku szkolnym 2018/2019 oferujemy naukę w dwóch klasach w grupach: mat-geo (16 miejsc), mat-geo – inf (16miejsc), biol-chem (16 miejsc) i akademickiej (16 miejsc) –  spersonalizowany proces uczenia – wybór 2 rozszerzeń spomiędzy: biol-his, geo-his, mat-his, chem-his, mat-biol).

3. Co jest celem edukacji w 17LO w Gdyni?

Chcemy jak najlepiej przygotować uczniów do matury, studiów, a także życia zawodowego i obywatelskiego. Kształtujemy u młodzieży odpowiedzialność za swoją edukację i rozwój własny, aktywność, krytyczne myślenie, przedsiębiorczość,  umiejętność współpracy z innymi  oraz rozwiązywania problemów.

4. Dlaczego warto być uczniem 17LO w Gdyni?

Jako jedyni w Trójmieście oferujemy zajęcia fakultatywne z przedsiębiorczości we współpracy z biznesem (prowadzenie symulacji własnej firmy), design thinking we współpracy z GUMedem oraz Wydziałem Biologii UG oraz programowania we współpracy z Yoberi i innymi firmami branży IT. Nasi uczniowie biorą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, m.in.  IBM, Microsoft, The Heart of Warsaw. Odwiedzają firmy, uczestniczą w projektach (m.in. Instytutu Debaty Publicznej).

5. Jakich języków można uczyć się w 17LO w Gdyni?

Oferujemy naukę języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomie dostosowanym do umiejętności uczniów.

6. Jakie projekty międzynarodowe  realizujemy?

Przede wszystkim są to wymiany młodzieży – polsko-litewskie i polsko-niemieckie. W tym roku przygotowujemy wymianę z Finlandią i Gruzją. Oprócz tego nasi uczniowie biorą udział w projektach eTwinning, a nauczyciele realizują projekt Erasmus+ poświęcony innowacjom w edukacji, dzięki czemu aż kilkunastu pedagogów szkoliło się za granicą.

7. Jak wykorzystujemy nowe technologie w 17LO w Gdyni?

Każdy uczeń ma swoje konto i dostęp do chmury Microsoft z kilkunastoma aplikacjami (otrzymuje też darmowe licencje Office 365 oraz Windows), gdzie współpracuje wirtualnie z nauczycielami i innymi uczniami, a także gromadzi zasoby edukacyjne.  W czasie zajęć korzystamy ze smartfonów i tabletów, które pomagają nam usprawnić proces edukacji.

8. Jaka kadra pracuje w 17LO w Gdyni?

Kadra pedagogiczna jest doświadczona, stale podnosząca swoje kwalifikacje, zmotywowana do swojej pracy, a przede wszystkim świadoma swojej roli w procesie edukacji. Są w naszym gronie egzaminatorzy, eksperci w zakresie metod i narzędzi edukacyjnych, autorzy blogów edukacyjnych, admini kanałów edukacyjnych na YouTube  oraz wielu artykułów, a także Microsoft Educator Innovator Experts. Dyrektorka szkoły jest ekspertką  pedagogiki innowacyjności, blogerką  edukacyjną i panelistką/prelegentką wielu konferencji poświęconych edukacji. Organizujemy warsztaty i ogólnopolskie konferencje dla innych dyrektorów i nauczycieli szkół, nie tylko z Trójmiasta, będąc dzięki temu liderem edukacji.

9.  Kiedy planowane jest przeniesienie do nowego budynku na Wiczlinie?

Przeprowadzkę planujemy we wrześniu 2019 roku.

Zobacz, co piszą o nas inni. Odwiedź stronę, kliknij!

 

17 LO Gdynia
Skip to content