Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni z dnia 25 .03.2020 r.

Share on facebook
Share on email

W  sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID – 19.

Zarządzenie 14_2020

17 LO Gdynia
Skip to content