Wojewódzki Konkurs Filmowy – He Was Caught Red-handed But…

Share on facebook
Share on email

Wojewódzki Konkurs Filmowy – He Was Caught Red-handed But…”

Regulamin konkursu filmowego dla szkół gimnazjalnych i klas 7 SP oraz szkół licealnych :

 • Organizatorem konkursu jest 17 LO w Gdyni.

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, klas 7 SP i liceum.

 • Każda ze zgłoszonych szkół może przygotować do 5 filmów: oddających temat „He Was Caught Red-handed But…”

 • W filmie: Może brać udział maksymalnie do 9 uczestników (w tym reżyser, operator i aktorzy).

 • Technika filmu jest dowolna.

 • Czas trwania filmu nie powinien być dłuższy niż 10-15 minut.

 • Językiem filmu jest j. angielski, uczestnicy dołączają skrypt ze scenariuszem.

 • Zasady dostarczania prac konkursowych:

 • Uczestnik (szkoła) przesyła filmy, które nie brały udziału w innych konkursach.

 • Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na publiczne wyświetlanie filmu oraz jego upowszechnianie w mediach.

 • Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia filmu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.

 • Płyty lub inny nośnik pamięci dostarczane są do szkoły drogą pocztową (organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie płyty na poczcie ) lub osobiście do organizatora.

 • Dostarczone płyty są opisane – to znaczy widnieje na nich:

  • nazwa szkoły;

  • nazwiska autorów;

  • nazwisko opiekuna.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń – 2 kwietnia 2018.

 • Termin nadsyłania prac konkursowych (filmów) – 27 kwietnia 2018 – osobiście do siedziby organizatora lub drogą pocztową -decyduje data stempla pocztowego.

 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 21 maja 2018. O szczegółach odbioru nagród poinformujemy wcześniej.

 • Ocenie podlegać będą:

  • scenariusz,

  • oryginalność pomysłu i jego zgodność z tematem,

  • kultura słowa i poprawność językowa.

 • Komisja oceni prezentowane filmy i przyzna im miejsca nagradzane od 1-3, zastrzega się jednocześnie, że może być więcej bądź mniej nagród co oznacza, że nie wszystkie zostaną ocenione z uwzględnieniem wszystkich kryteriów lub za niektóre filmy zostaną przyznane nagrody jednorzędne.

 • Nagrodzone filmy pokazane zostaną w czasie konkursu teatralnego.

 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Komisja.

Kontakt Anna Leszczyńska:

 leszczynska.anna@17logdynia.pl

tel: 600 410 427 

karta zgłoszenia konkurs filmowy (1)

17 LO Gdynia
Skip to content