Uwaga! Tematyczne grupy międzyklasowe!

Share on facebook
Share on email

Przypominamy, że od września kontynuujemy zajęcia w ramach grup międzyklasowych:

  • klasy gimnazjalne – poniedziałki – grupy humanistyczne, wtorki – języki obce grupy zaawansowane, środy – grupy ścisłe (po zajęciach)
  • klasy licealne – poniedziałki  (po zajęciach).

Grupy gimnazjalne będą kontynuowały swą pracę z lekkimi modyfikacjami spowodowanymi zmianami kadrowymi oraz możliwościami czasowymi –  od drugiego tygodnia września. Szczegółowe informacje podamy pod koniec sierpnia. Z dwóch grup zaawansowanych języka angielskiego zostanie utworzona jedna – na podstawie listy obecności i frekwencji uczestników (opublikujemy ją na tablicy ogłoszeń w szkole). Przypominamy, że warunkiem działania grup jest ich liczebność – minimum 12 osób.

Oferta dla liceum obejmuje design thinking (Małgorzata Brodecka, Bogumiła Cempa), programowanie (Ewelina Sołdan), przedsiębiorczość (Małgorzata Lesisz). Grupy licealne planowane są na rok, w wymiarze 2 godzin tygodniowo,  szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć zaprezentujemy w ostatnim tygodniu sierpnia. Rekrutacja do grup odbędzie się w pierwszym tygodniu września.

17 LO Gdynia
Skip to content