ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Share on facebook
Share on email

 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dotyczy:     udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 € zgodnie z art. 6a oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na:  projekt, dostawę  oraz montaż lady recepcyjnej w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A

  1. Zamawiający:

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

  1. 10 Lutego 26

81-364 Gdynia

REGON 367992721

NIP 5862321650

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.17logdynia.pl  od dnia 03.07.2019r. do dnia 21.07.2019r.  pod linkiem:
http://17logdynia.pl/zapytanie-ofertowe/
także wysłano drogą elektroniczną do dwóch potencjalnych wykonawców.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty, z czego zamawiający wybrał 1 wykonawcę.

Najkorzystniejsza oferta została przedstawiona przez:

  1. KOGMEBLE

Grzegorz Kowalski

  1. Cisowa 20

84-230 Rumia

17 LO Gdynia
Skip to content