Rekomendacje Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie wycieczek szkolnych

Share on facebook
Share on email

Rekomendacje w sprawie wycieczek szkolnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia.

 

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

17 LO Gdynia
Skip to content