zwolnienie-w-f – druk do pobrania

oświadczenie – rezygnacja wdż

oświadczenie woli etyka – religia – dla klas pierwszych liceum 

zgoda na utworzenie konta emailowego


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831

Wpłaty  na  RR 150 zł na pierwsze dziecko, na drugie 50 zł, na trzecie nic. Wpłacamy bezpośrednio na konto, ewentualnie do skarbnika RR w czasie zebrań i konsultacji – w sali 07. 

 Należy zaznaczyć imię i nazwisko dziecka oraz klasę i cel wpłaty (ochrona lub Rada Rodziców).