W dniu 13-09-2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców składające się ze wszystkich przedstawicieli klas, na której to powołano jednomyślnie:

  1. Aneta Gałwa – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Beata Szadziul – Skarbnik Rady Rodziców
  3. Katarzyna Rostek-Głowacka – członek Rady Rodziców
  4. Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski – Członek Rady Rodziców

Zebrania i konsultacje – grafik w przygotowaniu


zwolnienie-w-f – druk do pobrania

oświadczenie-rezygnacja wdż

oświadczenie woli etyka – religia – dla klas pierwszych liceum

zgoda na utworzenie konta emailowego


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831

Uchwalono wysokość składki na Radę Rodziców na rok 2018/2019

– pierwsze dziecko 15,00 miesięcznie

– drugie dziecko 10,00 miesięcznie

– trzecie i kolejne 0,00 miesięcznie

Uchwalono zasady nagradzania klas za wpłaty na konto Rady Rodziców

  1. Miejsce I – 500,00
  2. Miejsce II – 300,00
  3. Miejsce III – 200,00