Zebrania i konsultacje (wtorki)

6 września 2018 – spotkanie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych

13 września 2018 – spotkanie z Rodzicami Uczniów klas gimnazjalnych oraz drugich licealnych

20 listopada 2018 – zebrania z Rodzicami i konsultacje

11 grudnia 2018 – konsultacje

22 stycznia 2019 – zebranie z Rodzicami i konsultacje

26 marca 2019 – zebrania z Rodzicami i konsultacje

21 maja 2019 – zebrania z Rodzicami i konsultacje


zwolnienie-w-f – druk do pobrania

oświadczenie-rezygnacja wdż

oświadczenie woli etyka – religia – dla klas pierwszych liceum 

zgoda na utworzenie konta emailowego


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831

Kwota zostanie wkrótce podana.