Projekt Amnesty International „Start the change”

Share on facebook
Share on email
Od października rozpoczynamy w szkole projekt Amnesty International „Start the change” na temat zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Intensywne szkolenie trwało trzy dni. Teraz czas w szkole na happening, warsztaty i akcję. Pan Sebastian Ropel zaprasza chętnych uczniów do udziału w projekcie.
17 LO Gdynia
Skip to content