Harmonogram matur

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana. Część pisemna egzaminu maturalnego Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00 8 poniedziałek język polski – pp*

Termin matur

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.