Wysokość wpłaty za październik wynosi 105 zł- kwota nie zawiera opłaty za 14 .10.2020 ( w tym dniu nie ma obiadów). Wpłat należy dokonywać do poniedziałku 28 września 2020 r .

Opłaty za  listopad: 19 dni ( bez 2 i 11 listopada ) x 5 zł = 95 zł
Wpłaty przyjmujemy do 30. X. 2020

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598
W tytule przelewu wpisać – imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc.

W szkole działa  elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Osoby posiadające kartę z zeszłego roku nie muszą kupować nowej.
Kwota jednorazowa za kartę obiadową wynosi 8 zł. Wpłat należy dokonywać na podane niżej konto Rady Rodziców.

Rada Rodziców XVII LO w Gdyni

Konto Rady Rodziców nr: PL 27 1440 1026 0000 0000 1380 2831
W tytule przelewu prosimy wpisać klasę oraz imię i nazwisko ucznia.

Odpisów za obiady dokonujemy na adres: intendent@zso8gdynia.pl

 

Wpłata za obiady:

Prosimy o przestrzeganie terminów wpłat oraz podawanie w przelewie danych ( imię i nazwisko ucznia,klasa, za jaki miesiąc, ewent. bez jakich dni).

Cena za jeden obiad – 5 zł – obejmuje wyłącznie koszt produktów użytych do przygotowania posiłku, tzw. wsad do kotła.

Nr konta do wpłat 12 1440 1026 0000 0000 1256 1598

Skip to content