Termin wpłat za obiady w czerwcu: do  30 maja 2018.

W czerwcu zamawiamy 10 obiadów po 9 zł – 90 zł.

(obiady są wydawane do 15 czerwca)

menu na maj

 

 

REGULAMIN ROZLICZANIA OPŁAT ZA OBIADY DLA UCZNIÓW

 17 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GDYNI

ZAPISYWANIE

Zrobienie przelewu za posiłki jest formą zapisu dziecka na obiady.  Ewentualne zmiany(modyfikacje zamówienia, rezygnacje) należy zgłaszać w sekretariacie szkoły do godziny 8.30.

WPŁATY

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej  i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Termin wpłaty na dany miesiąc będzie publikowany na stronie szkoły, obiady można  opłacać tylko  przelewem.

Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko nie otrzyma obiadu.

Konto bankowe dla wpłat: 43 1020 4900 0000 8902 3084 6926

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko dziecka:

klasę:

miesiąc, za który dokonywana jest wpłata:

Obiadów jednorazowych nie można wykupić.

Odliczeń w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie kasjer, są one rozliczane przy kolejnym zamawianiu obiadów. Istnieje możliwość zwrotu nadpłaty/odpisów na konto – po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły.

Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez kasjera.

Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje od osoby zalegającej wpłatę.

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI / ODPISY

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje odpis za każdy obiad odwołany do godziny 8.30 danego dnia, pod numerem telefonu: 58 620 3316

Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko (obiadów w nie odwołuje wychowawca).

W przypadku braku zgłoszenia nieobecności ucznia posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień/okres.

INNE

Informacja o kosztach obiadu podawana jest na początku roku szkolnego po wyłonieniu firmy dostarczającej posiłki.

Obiady wydajemy na dużych przerwach według grafików dostępnych w czytelni. Do dużej przerwy należy odebrać właściwy żeton w bibliotece.

Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy umieścić w odpowiednich pojemnikach.

Uczniowie, którzy nie będą przestrzegać regulaminu i zasad dobrego zachowania się w czasie obiadów, zostaną pozbawieni możliwości korzystania z obiadów.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r.

Oktawia Gorzeńska

dyrektor szkoły