Zajęcia w czasie nauczania zdalnego odbywają się na platformie Teams.

Zajęcia odbywają się według normalnego planu lekcji.

Nauczyciele nieobecni (nie prowadzą lekcji on-line):

Anna Leszczyńska 12-16 kwietnia

Zastępstwa: klasa 3a: obie grupy lekcje łączone z p.Sadaj

klasa 2f: czwartek – p.Tomaszewicz, piątek p.Grzywna

klasa  3b: piątek, dwie godziny p.Tomaszewicz

Iwona Czerwińska- Dołhy 14-23 kwietnia

Zastępstwa: klasa 2 c: p.Staszczuk, czwartek 1.godzina

klasa 1b: piątek, 2. godzina

 

 

Wizerunek nauczyciela w czasie lekcji online

Z przepisów regulujących nauczanie zdalne i RODO wynika, że bez zgody nauczyciela nie można rozpowszechniać jego utrwalonego wizerunku, co oznacza, że lekcji online nie wolno nagrywać i udostępniać innym osobom.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.08.2020, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020, Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Skip to content