Właśnie zamieszczamy plan lekcji z lekkimi modyfikacjami spowodowanymi rezygnacją uczniów z niektórych zajęć nadobowiązkowych. Przy okazji staraliśmy się go ulepszyć. Liczymy na Wasze zrozumienie! 

plan klas wersja po modyfikacji 08.09.2017

Modyfikacja planu lekcji