18 maja uczniowie naszego liceum w ramach zaliczenia działu “Ochrona przyrody” prowadzili gry i zabawy edukacyjne na X Pikniku “Bioróżnorodność – poznaj,    by zachować”. Był to finał projektu, odbywającego się na zajęciach biologii. Dzieci, uczestniczące w zajęciach, bawiły się przednio poznając przy okazji “co drzemie w ekosystemie?”, bo taka była nazwa naszego stoiska. Każda grupa projektowa edukowała i prowadziła gry i zabawy dla najmłodszych dotyczące jednego ekosystemu naturalnego występującego w Polsce.

zdjęcia: Anthony Blackler

Licealiści na X Pikniku “Bioróżnorodność- poznaj, by zachować”