HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2021 W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020 W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj*
11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – pr filozofia – pp filozofia – pr
16 wtorek biologia – pp biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
17 środa chemia – pp chemia – pr informatyka – pp informatyka – pr
18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
19 piątek geografia – pp geografia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski – dj
23 wtorek język francuski – pp język francuski – pr język francuski – dj
24 środa fizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pp   historia – pr
25 czwartek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański – dj
26 piątek język włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – pr język włoski – pr język włoski – dj
27, 28 – sobota, niedziela
29 poniedziałek języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
Harmonogram matur
Skip to content