Harmonogram matur

Share on facebook
Share on email

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2021 W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2020 W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8poniedziałekjęzyk polski – pp*język polski – pr *
9 wtorekmatematyka – ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środajęzyk angielski – ppjęzyk angielski – pr język angielski – dj*
11 czwartekBoże Ciało
12 piątekDzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałekmatematyka – prfilozofia – pp filozofia – pr
16 wtorekbiologia – pp biologia – prwiedza o społeczeństwie – pp   wiedza o społeczeństwie – pr
17 środachemia – pp chemia – prinformatyka – pp informatyka – pr
18 czwartekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr język niemiecki – dj
19 piątekgeografia – pp geografia – prhistoria sztuki – pp historia sztuki – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałekjęzyk rosyjski – ppjęzyk rosyjski – pr język rosyjski – dj
23 wtorekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – pr język francuski – dj
24 środafizyka i astronomia – pp   fizyka i astronomia / fizyka – prhistoria – pp   historia – pr
25 czwartekjęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr język hiszpański – dj
26 piątekjęzyk włoski – pp język łemkowski – pp język łemkowski – prjęzyk włoski – pr język włoski – dj
27, 28 – sobota, niedziela
29 poniedziałekjęzyki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – prjęzyki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
17 LO Gdynia
Skip to content