Sowie warsztaty

Sowie warsztaty

29.03.2019 zapaleńcy z 17-tki uczestniczyli pod opieką p. Małgorzata Brodeckiej w nocnych warsztatach terenowych dotyczących sów. Na zajęciach poprowadzonych przez p. Ewelinę Kurach ze Stowarzyszenia Ochrony Sów mieliśmy okazję zapoznać się z 10 gatunkami sów lęgowych występujących w Polsce w

Forum Dialogu

Forum Dialogu

Grupa młodzieży z kl.Ib oraz IIa,b naszego LO pod kierunkiem p. wicedyrektor Doroty Brylskiej- Ziółtkowskiej uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego projektu Forum Dialogu- największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim. W podziękowaniu za stworzenie gry miejskiej ukazującej historię pewnej rodziny