1.  Jaki był próg punktowy w trakcie rekrutacji 2017/2018 ?

Pomimo tego, że nie ustaliliśmy minimalnego progu punktowego, wyniósł on 120 punktów.  Średnia punktów utrzymała się na poziomie  145. W roku szkolnym 2018/2019 planujemy ustalić próg na poziomie 130 punktów.

2. Czy w 17LO w Gdyni są klasy profilowane? 

Nie profilujemy klas,  nasi uczniowie mogą wybrać sobie 2-4 rozszerzeń maturalnych. Od pierwszej klasy oferujemy rozszerzenie z języka angielskiego oraz naukę w międzyoddziałowych grupach rozszerzonych matematyki oraz biologii, a także dodatkowe pozalekcyjne zajęcia z historii oraz chemii (przygotowujące do rozszerzenia na maturze).  Od drugiej klasy kontynuujemy rozszerzenia z języka angielskiego, matematyki, chemii, historii, biologii, oferujemy także rozszerzenia z geografii oraz informatyki i języka polskiego.

3. Dlaczego warto być uczniem 17LO w Gdyni?

Jako jedyni w Trójmieście oferujemy zajęcia fakultatywne z przedsiębiorczości we współpracy z biznesem (prowadzenie symulacji własnej firmy), design thinking we współpracy z GUMedem oraz Wydziałem Biologii UG oraz programowania we współpracy z Yoberi i innymi firmami branży IT. Nasi uczniowie biorą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów, m.in.  IBM, Microsoft, The Heart of Warsaw. Odwiedzają firmy, uczestniczą w projektach (m.in. Instytutu Debaty Publicznej).

4. Jakich języków można uczyć się w 17LO w Gdyni?

Oferujemy naukę języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomie dostosowanym do umiejętności uczniów.

5. Jakie projekty międzynarodowe  realizujemy?

Przede wszystkim są to wymiany młodzieży – polsko-litewskie i polsko-niemieckie. W tym roku przygotowujemy wymianę z Finlandią i Gruzją. Oprócz tego nasi uczniowie biorą udział w projektach eTwinning, a nauczyciele realizują projekt Erasmus+ poświęcony innowacjom w edukacji, dzięki czemu aż kilkunastu pedagogów szkoliło się za granicą.

6. Jak wykorzystujemy nowe technologie w 17LO w Gdyni?

Każdy uczeń ma swoje konto i dostęp do chmury Microsoft z kilkunastoma aplikacjami (otrzymuje też darmowe licencje Office 365 oraz Windows), gdzie współpracuje wirtualnie z nauczycielami i innymi uczniami, a także gromadzi zasoby edukacyjne.  W czasie zajęć korzystamy ze smartfonów i tabletów, które pomagają nam usprawnić proces edukacji.

7. Jaka kadra pracuje w 17LO w Gdyni?

Kadra pedagogiczna jest doświadczona, stale podnosząca swoje kwalifikacje, zmotywowana do swojej pracy, a przede wszystkim świadoma swojej roli w procesie edukacji. Są w naszym gronie egzaminatorzy, eksperci w zakresie metod i narzędzi edukacyjnych, autorzy blogów edukacyjnych i wielu artykułów, a także Microsoft Educator Innovator Experts. Dyrektorka szkoły jest ekspertką  pedagogiki innowacyjności, blogerką  edukacyjną i panelistką/prelegentką wielu konferencji poświęconych edukacji. Organizujemy warsztaty i konferencje dla innych dyrektorów i nauczycieli szkół, nie tylko z Trójmiasta, będąc dzięki temu liderem edukacji.

8.  Kiedy planowane jest przeniesienie do nowego budynku na Wiczlinie?

Przeprowadzkę planujemy we wrześniu 2019 roku.

Zobacz, co piszą o nas inni. Odwiedź stronę, kliknij!

 

FAQ – najczęściej zadawane pytania