Uprzejmie przypominamy, że 12 października br. jest dniem wolnym od zajęć, odpracowujemy go 10 listopada br. (sobota) poprzez organizację 90. Urodzin Szkoły. Decyzja ta została przedyskutowana i wspólnie ustalona i zaopiniowana pozytywnie przez kadrę pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

12 października dniem wolnym od zajęć